Opublikowano:

Karpacki Ultramaraton – Chia Charge w pakiecie!

BUM! Właśnie zostaliśmy Partnerem kolejnego, niezwykłego ultrawydarzenia! Już 7 lipca 2016 roku wystartuje pierwsza edycja KUM’a – Karpackiego Ultramaratonu, który… jest czteroetapowym, czterodniowym i czterociężkim wyzwaniem o długości ok 200km i przewyższeniem sięgającym niemal 8000 metrów! Takie rzeczy tylko z Chia Charge… :)

Strona www: BIEG KUM

Każda z osób, które 7 lipca pojawią się na starcie w Szczawnicy otrzyma w pakiecie startowym aż cztery duże batony – po jednym na każdy dzień zawodów. Dodatkowo, uruchomiliśmy w naszym sklepie internetowym specjalny kod rabatowy, już teraz upoważniający osoby zapisane na KUM’a do zakupów z 10% zniżką. UWAGA: osoby, które już opłacą wpisowe otrzymają kod o wartości 15% ważny do… końca tego roku! Kody zostały rozesłane przez organizatora w specjalnych komunikatach. Poniżej zamieszczamy króciutki regulamin tej promocji:

REGULAMIN PROMOCJI “KUM2016”

 1. Postanowienia ogólne1. Organizatorem Promocji KUM2016 jest firma PGL Piotr Krajewski z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Poprzecznej 52. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.chiacharge.pl3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 20.05.2016 do 31.12.2016 r.Warunki i zasady udziału w promocji1. Możliwość skorzystania z Promocji ma każda osoba, której nazwisko widnieje na liście osób zapisanych na Karpacki Ultramaraton KUM.2. Promocja upoważnia osobę zapisaną na KUM’a do zakupu wszystkich towarów ze sklepu internetowego www.chiacharge.pl ze zniżką 10% (dla osób tylko zapisanych) lub 15% (dla osób, które opłacą wpisowe najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów.3. Kod o wartości 10% ważny jest do dnia 7.07.2016 roku, natomiast kod o wartości 15% zacznie obowiązywać od dnia 11.07.2016 r.4. Kody rozesłane zostały do wszystkich zapisanych osób drogą elektroniczną przez organizatora.

  5. Kod promocyjny może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę, której nazwisko widnieje na liście startowej KUM’a.

  6. Towar zakupiony w Promocji podlega wszystkim zasadom określonym przez Regulamin główny sklepu.

  7. Zamówienia zostaną zrealizowane po pozytywnym zweryfikowaniu danych osoby zamawiającej. W przypadku braku zgodności danych podanych podczas składania zamówienia z listą startową, zamówienie zostanie anulowane, a pieniądze zwrócone.

  8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Postanowienia końcowe

  1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.